Projekty zagospodarowania – Lublin

Nowoczesny dom z roślinnością przed budynkiemWykonujemy projekty zagospodarowania w Lublinie, a także w innych okolicznych miejscowościach. Projekty zagospodarowania działki określane są również jako projekty zagospodarowania terenu. Dokument ten razem z właściwym projektem tworzy projekt budowlany, który jest niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia budowy. Pracownicy naszej firmy mają niezbędne uprawienia do tworzenia projektów zagospodarowania. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zostanie on sporządzony prawidłowo.

Projekt zagospodarowania działki wykonujemy dla wszelkich typów obiektów. Tworzymy go na przygotowanej wcześniej mapie geodezyjnej z podpisem geodety z właściwymi uprawnieniami. Skala takiej mapy zwykle wynosi 1:500 albo 1:1000.

 

Z czego się składa projekt zagospodarowania?

Projekt zagospodarowania zawiera wiele istotnych elementów na temat danej działki. Przede wszystkim określa jej granice lub obszar terenu plac budowlanych. W projekcie uwzględniamy też usytuowanie działki, obrys domu, a także wszelkich innych istniejących budynków oraz obiektów. Konieczne jest też zawarcie sieci uzbrojenia terenu, z wyszczególnieniem ich ogólnego przebiegu i parametrów. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje też sposób odprowadzania ścieków.

W dokumencie tym nie może zabraknąć informacji na temat układów komunikacyjnych. Mowa tu głównie o drogach wewnętrznych, chodnikach czy też podjazdach. W projekcie zawarte są też dane o układzie zieleni na konkretnym obszarze. Wymagane jest także przedstawienie ukształtowania terenu oraz wskazanie miejsca do składowania odpadów.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektów zagospodarowania.