Pozwolenie na budowę – Lublin

Osoba trzymająca w dłoni pieczątkęWykonanie indywidualnego projektu domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego lub garażu, jak również nadzór nad realizacją budowy, to główne zadania naszej firmy. Niemniej jednak nie pozostawimy Cię bez wsparcia w momencie załatwiania związanych z budową formalności. Indywidualni inwestorzy, dla których budowa obiektu jest jednorazową przygodą, nie muszą mieć wiedzy na temat przepisów prawnych, aczkolwiek muszą zobligowani są do ich przestrzegania. Z nami szybko spełnisz wymagane procedury i przejdziesz do najważniejszego etapu swojej inwestycji, czyli jej realizacji. Jesteśmy po to, aby usprawnić proces zmierzający do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Przygotujemy Cię do inwestycji

Jak krok po kroku doprowadzić do realizacji projektu domu jednorodzinnego lub innego obiektu architektonicznego? Kto, jak nie my, wie o tym najlepiej. Za nami już wiele takich procedur o różnym stopniu skomplikowania, które zawsze załatwiliśmy pozytywnie. Standardowa procedura zmierzająca do budowy obiektu wygląda następująco:

  • Uzyskanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Te dokumenty podają warunki oraz wymagania jaki budynek musi spełnić żeby uzyskać pozwolenie na budowę.
  • Zlecenie geodecie opracowanie mapy w skali 1:1500, która ma posłużyć do celów projektowych.
  • Wystąpienie z wnioskiem do właścicieli mediów o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej.
  • Zlecenie architektowi (np. naszej pracowni projektowej) opracowania dokumentacji projektowej: projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki oraz projektów poszczególnych przyłączy do budynków wraz z uzgodnieniem ich u dostawców mediów.
  • Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki na naradzie koordynacyjnej zgodnie z warunkami zawartymi w wypisie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy - jeżeli jest wymagane (usługa świadczona przez ARCHICONS).
  • Wystąpienie do starostwa powiatowego lub urzędu miasta o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i wybór kierownika budowy (może to być osoba z naszego zespołu).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty świadczonych przez nas usług architektonicznych oraz prowadzonego przez naszych specjalistów nadzoru budowlanego nad realizowanymi inwestycjami. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, a z przyjemnością porozmawiamy na tematy związane z budownictwem.

 

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to dokument, który stanowi decyzję administracyjną wymaganą przed rozpoczęciem prac budowlanych i niezbędną do realizacji robót. Decyzja ta wydawana jest zwykle przez starostę lub wojewodę prezydenta miasta. Jeżeli rozpoczniesz budowę np. domu lub innego obiektu bez wcześniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu, wówczas możesz liczyć się z karą finansową i konsekwencjami prawnymi.

Jednak pozwolenie na budowę w Lublinie i innych miastach Polski nie zawsze jest wymagane. Po zmianach przepisów prawnych uzyskanie tej decyzji nie jest konieczne w przypadku budowy budynków gospodarczych przeznaczonych do rolnej produkcji, które stanowią uzupełnienie zabudowy zagrodowej, a ich powierzchnia nie przekracza 35m2. Poza tym pozwolenie nie jest wymagane w przypadku stawiania wiat o powierzchni do 50m2, altan wolnostojących i naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni nieprzekraczającej 35m2.