Biuro architektoniczne w Lublinie – Archicons

Okulary oraz dokument leżący podstawce

Biuro architektoniczne Archicons ma siedzibę na terenie Lublina. Głównym obszarem naszej działalności jest obsługa projektowa i budowlana. Działamy w tej branży od wielu lat. W tym czasie zdobyliśmy niezbędne doświadczenie oraz poznaliśmy potrzeby naszych Klientów. Każdy z Naszych projektantów posiada specjalistyczną wiedzę oraz stosowne kwalifikacje zawodowe.

Nasze biuro projektowe w Lublinie realizuje prace związane z projektowaniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych i garaży. Podejmuje się też prac związanych z adaptacją gotowych projektów budowlanych, a dodatkowo oferujemy pomoc w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Pełnimy też nadzór kierownika budowy.

Szukasz taniego architekta w Lublinie lub innych częściach województwa lubelskiego? Zapraszamy do współpracy!

Ikona linijki oraz ołówka

Projektowanie

Przede wszystkim skupiamy się na adaptacji gotowych projektów domów, a także na wykonaniu indywidualnych opracowań.

ikona pracownika budowy

Kierownik budowy

Zajmujemy się kierowaniem robotami budowlanymi i pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowach budynków.

ikona barierki zakazu

Pozwolenie na budowę

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem budowy dopełnić wszelkich formalności związanych z wymogami ustawy Prawa budowlanego.

Szukasz biura architektonicznego, które wykona dla Ciebie projekt budynku? Zapraszamy do kontaktu!

Dłoń pisząca ołówkiem po notatniku

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakie należy uzyskać przed rozpoczęciem prac budowlanych. Bez tej decyzji niemożliwe jest wykonywanie prac na terenie budowy. Nasi pracownicy służą fachową pomocą w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Podpowiadamy, jaki wniosek należy złożyć, a do tego wspieramy Klientów podczas jego uzupełniania. Dodatkowo przekazujemy informacje na temat tego, jakie inne dokumenty należy dołączyć do wniosku, by otrzymać pozwolenie na budowę.

Prawidłowo złożony wniosek wraz z pozostałymi dokumentami przyczynia się do skrócenia czasu oczekiwania, a ca za tym idzie, szybciej można rozpocząć realizację inwestycji.

Nadzór kierownika budowy

Klienci naszego biura mogą liczyć również na fachową obsługę inwestycji budowlanych. W tym zakresie przejmujemy obowiązki kierownika budowy. Pełniąc nadzór kierownika budowy, do naszych obowiązków należy przede wszystkim dbanie o to, aby roboty przebiegały zgodnie z prawem i założeniami projektowymi. Dbamy również o to, by każda osoba przebywająca na terenie budowy przestrzegała zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Do naszych podstawowych zadań w tym zakresie należy również prowadzenie dziennika budowy, a także wszelkiej innej dokumentacji. Sporządzamy też protokół powykonawczy oraz bierzemy udział w odbiorze budynku.

Pracownicy w kaskach przeglądający projekt techniczny
Projekt domu

Projekty indywidualne i gotowe

W ramach usług projektowych podejmujemy się wykonania indywidualnych projektów obiektów budowlanych. Najczęściej są to projekty domów jednorodzinnych, obiektów gospodarczych i garażów. W trakcie tworzenia nowych projektów zwracamy szczególną uwagę na to, aby odpowiadały potrzebom Klienta, a jednocześnie nie przekraczały jego możliwości finansowych oraz fizycznych (np. wielkość działki).

Projekty budowlane obiektów złożone są z kilku elementów. Muszą one zawierać przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. W nich zawarte są wszelkie informacje o działce i charakterystyce planowanego budynku.

Adaptacje projektów

Usługi oferowane przez nasze biuro architektoniczne obejmuje adaptacje projektów budowlanych. Celem adaptacji jest dostosowanie gotowego projektu do specyfikacji danej działki, a także potrzeb Klienta. Nie wszystkie gotowe projekty domów można zrealizować na każdej działce. W takich przypadkach konieczne jest dostosowanie go do warunków geotektonicznych, jakie panują na danym obszarze. Jeżeli tego się nie wykona, można nie otrzymać pozwolenia na budowę.

Adaptacje projektów typowych wykonujemy tanio, aczkolwiek wpływ na ostateczny koszt usługi ma wiele czynników. Jednym z głównych jest zakres prac, a także ich charakterystyka i poziom trudności.

Dłonie na planach technicznych