Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pozwolenia na budowę domu?

metrówka oraz kask leżące na dokumencieBudowa własnego domu to marzenie wielu osób, ale procedury administracyjne związane z inwestycją mogą przyprawić o ból głowy. Prawo budowlane przeszło już kolejną nowelizację. Czy teraz rzeczywiście jest prościej? Jakie dokumenty trzeba złożyć i jak długo poczekać na uzyskanie pozwolenia na budowę – o tym w naszym najnowszym wpisie.

 

Z czym wiąże się zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych?

Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych jako procedura uproszczona w przypadku budowy domu jednorodzinnego funkcjonuje już od kilku lat. Przepisy mówią, że można rozpocząć prace budowlane na terenie inwestycji, jeśli w ciągu 21 dni urząd nie wydał sprzeciwu do zgłoszenia. Zgodnie z zapowiedziami ustawodawców dzięki tej procedurze ma być łatwiej i szybciej, ale czy tak jest rzeczywiście?

Budowa na zgłoszenie zamiast uzyskania pozwolenia na budowę możliwa jest pod warunkiem, że obszar oddziaływania budynku nie wykracza poza teren inwestycji. Chodzi o to, by nie było konieczności zawiadamiania stron postępowania administracyjnego. W rzeczywistości ten warunek spełnia nieduża ilość inwestycji. Drugim problemem jest to, że jeśli rozpoczniemy budowę na zgłoszenie i chcemy dokonać jakichkolwiek zmian w projekcie – nie będzie to możliwe. Wtedy trzeba będzie od nowa wystąpić o pozwolenie na budowę, już tym razem bez drogi „na skróty”. To dlatego inwestorzy decydują się jednak występować od razu o pozwolenie, bo wtedy procedura zmiany pozwolenia jest łatwiejsza.

 

Jak przygotować projekt do uzyskania pozwolenia na budowę?

W naszej pracowni projektowej zajmujemy się nie tylko projektowaniem budynków zgodnie z zamówieniem inwestora, ale także obsługą czynności administracyjnych, w tym uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Nie znaczy to oczywiście, że wszystko zrobimy za ciebie, bo wiele dokumentów wymaga podpisu inwestora, ale pomożemy, podpowiemy jakie dokumenty musisz zgromadzić, a nawet wypełnimy wniosek tak, by wszystko było jak należy.

Wnioski o pozwolenie na budowę składa się na przygotowanym przez urząd formularzu. Jest to dokument przygotowany w oparciu o ustawę, ale każde starostwo powiatowe ma na swojej stronie internetowej dostępne wnioski ze swoim adresem i innymi niezbędnymi danymi. Ustawa precyzuje jakie dokumenty muszą być dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami;
  • zaświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień wszystkich osób biorących udział w procesie projektowym;
  • oświadczenie właściciela terenu inwestycji o prawie do dysponowania nim na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy, jeśli dla danego terenu nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; jeśli jest plan – urząd sam ma obowiązek pobrać do akt sprawy wypis i wyrys;
  • jeśli jest to wymagane – potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Po złożeniu wniosek rejestrowany jest w danym urzędzie, a także w rejestrze centralnym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Urząd ma, zgodnie z Prawem budowlanym, 65 dni na rozpatrzenie wniosku. Do tego okresu nie wlicza się okresów wykonania czynności niezależnych od organu, takich jak uzgodnienia zewnętrzne, czy… konieczność uzupełnienia braków we wniosku. A te, co ciekawe, urzędnik potrafi znaleźć prawie zawsze i dlatego oczekiwanie na ostateczne pozwolenie na budowę może czasem trwać kilka miesięcy. Nie trzeba się jednak zniechęcać, tylko przystępując do budowy swojego wymarzonego domu, zdawać sobie sprawę z tego, że nie stanie się to od razu.