Pozwolenie na budowę

Wykonanie indywidualnego projektu domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego lub garażu, jak również nadzór nad realizacją budowy, to główne zadania naszej firmy. Niemniej jednak nie pozostawimy Cię bez wsparcia w momencie załatwiania związanych z budową formalności. Indywidualni inwestorzy, dla których budowa obiektu jest jednorazową przygodą, nie muszą mieć wiedzy na temat przepisów prawnych, aczkolwiek muszą zobligowani są do ich przestrzegania. Z nami szybko spełnisz wymagane procedury i przejdziesz do najważniejszego etapu swojej inwestycji, czyli jej realizacji. Jesteśmy po to, aby usprawnić proces zmierzający do uzyskania pozwolenia na budowę.

Przygotujemy Cię do inwestycji

Jak krok po kroku doprowadzić do realizacji projektu domu jednorodzinnego  lub innego obiektu architektonicznego? Kto, jak nie my, wie o tym najlepiej. Za nami już wiele takich procedur o różnym stopniu skomplikowania, które zawsze doprowadziliśmy do szczęśliwego finału. Standardowa procedura zmierzająca do postawienia obiektu wygląda następująco:

  • Uzyskanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Te dokumenty przesądzają o charakterze obiektu i dają zielone światło do jego budowy.
  • Zlecenie geodecie opracowanie mapy w skali 1:1500, która ma posłużyć do celów projektowych.
  • Wystąpienie z wnioskiem do właścicieli mediów o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej.
  • Zlecenie architektowi (np. naszej pracowni projektowej) opracowania dokumentacji projektowej: projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki oraz projektów poszczególnych przyłączy do budynków wraz z uzgodnieniem ich u dostawców mediów.
  • Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki na naradzie koordynacyjnej zgodnie z warunkami zawartymi w wypisie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (usługa świadczona przez ARCHICONS).
  • Wystąpienie do starostwa powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i wybór kierownika budowy (może to być osoba z naszego zespołu).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty świadczonych przez nas usług architektonicznych oraz prowadzonego przez naszych specjalistów nadzoru budowlanego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, a z przyjemnością porozmawiamy na tematy związane z budownictwem.

gmb