Nadzór kierownika budowy

Kiedy już przygotujemy dla Ciebie indywidualny projekt budynku, z przyjemnością pomożemy Ci go zrealizować. Mamy stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi związanymi z powstawaniem domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży i pozostałych obiektów. Powierzając swoją budowę w ręce naszych specjalistów, będziesz spokojny o bezpieczeństwo robót i bezproblemową realizację inwestycji. Projekt i sprawowanie nadzoru nad jego wykonaniem pozostawione w jednym biurze architektonicznym, to oszczędność czasu i zapobieganie ewentualnym nieporozumieniom, które mogą wyniknąć w trakcie budowy. Nasz zespół tworzą osoby, które wzajemnie znają metody swojej pracy i od lat współpracują ze sobą przy różnego rodzaju inwestycjach. Dlatego gwarantujemy pracę w pełnym zrozumieniu, dzięki czemu twój budynek szybko oddany zostanie do użytku.

Za co odpowiada kierownik budowy?

Wyznaczenie kierownika budowy jest prawnym obowiązkiem właścicieli powstającego budynku, wynikającym z art. 42 prawa budowlanego. Osoba ta obejmuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem kompleksowej realizacji projektu, ewentualnie określonymi w umowie robotami budowlanymi. Ogólnie rzecz biorąc zadaniem kierownika budowy jest dopilnowanie prac, które muszą być wykonane zarówno zgodnie z projektem, jak i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowo zaś kierownik zapewnia właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu, na którym inwestycja ma być prowadzona oraz bierze odpowiedzialność za treść planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonawców robót i innych osób przebywających na placu budowy. Zapewnia też geodezyjne wytyczenie obiektu. W zakresie jego podstawowych obowiązków jest prowadzenie dziennika budowy i innej związanej z nią dokumentacji. Na koniec przygotowuje protokół powykonawczy i uczestniczy w czynnościach prowadzących do odbioru budynku. Kierownik może mieć wpływ na zmiany w projekcie, jeżeli uzna, że zastosowane rozwiązania m.in. rzutują na bezpieczeństwo robót. Z kolei inwestor może zmienić kierownika budowy, jeżeli źle ocenia jego pracę w zakresie wykonywanych obowiązków.

gmb