Adaptacje projektów

Adaptacja gotowego projektu

Decyzja o budowie domu na podstawie projektu gotowego to z pewnością duża oszczędność czasu w porównaniu z tworzeniem projektu budowlanego od postaw. Adaptacja gotowego projektu jest mniej czasochłonna, ponieważ większość decyzji dotyczących m.in. kształtu budynku, czy jego układu pomieszczeń została już podjęta.

Do dyspozycji naszych Klientów mamy wiele gotowych projektów inwestycji budowlanych czy to na użytek prywatny, czy też potrzeby ich firm.

Wspólnie z nimi dokonujemy analizy zastosowanych w projekcie rozwiązań architektonicznych oraz oglądamy jego wizualizację 3D. Następnie zaś przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest dostosowanie projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Oferowana przez nas usługa adaptacji projektu, czyli dostosowania go do warunków danej działki jest nie tylko atrakcyjna cenowo, ale przede wszystkim rzetelnie przeprowadzana. W jej ramach:

  • przygotujemy projekt zagospodarowania działki
  • dostosowujemy go do jej warunków geotektonicznych
  • projektujemy przyłącza wody, gazu, kanalizacji i prądu
  • dokonujemy w nim zmian, uwzględniając uwagi zgłaszane przez Klienta
  • wykonujemy niezbędny do prowadzenia budowy plan BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie).

Dzięki doskonałej znajomości podstaw prawnych, przepisów i norm budowlanych oraz posiadanej wiedzy technicznej na poziomie eksperckim jesteśmy w stanie przeprowadzić proces adaptacji projektu gotowego w czasie nie dłuższym niż 2 miesięcy.

Na życzenie Klientów pomożemy im uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę. Zajmiemy się także czynnościami związanymi z nadzorowaniem przebiegu prac budowlanych.

Adaptacje gotowych projektów – zrób to z nami!

Zakup gotowego projektu to dopiero pierwszy krok na drodze do posiadania własnego domu. Aby rozpocząć kolejny etap, czyli budowę, konieczne jest dopełnienie szeregu niezbędnych formalności. Składa się na nie dostosowanie projektu do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy obowiązujących dla Twojej działki. W praktyce oznacza to sporządzenie przez architekta adaptacji gotowego projektu lub wykonanie zupełnie nowej koncepcji opartej na posiadanym przez Ciebie szkicu lub założeniach. Do opracowanego projektu należy dołączyć m.in. plan zagospodarowania działki. Dopiero po przygotowaniu tych dokumentów można mówić o pełnoprawnym projekcie budowlanym, który wraz z wypełnionym wnioskiem można złożyć w urzędzie.

Wiemy, jak ważne w życiu człowieka są jego własne „cztery ściany”. Z nami proces budowy domu od projektu do rzeczywistości stanie się szybszy i łatwiejszy. Adaptacja nie musi też dużo kosztować – jako tani architekci zadbamy o to, aby Twój projekt nie kosztował kroci.

gmb